Cô Trịnh Thị Ngọ, người làm phát thanh - truyền hình mẫu mực.

(2 bình chọn)
Là người làm phim tài liệu, nhất là khi đã làm một số phim tài liệu chân dung về những người có nhiều công lao đóng góp cho xã hội, không ít lần chúng tôi đã có ý định làm phim về cô: Cô Trịnh Thị Ngọ - người phát…
Page 23 of 23