Tạp Chí Văn Nghệ số 10 (Chủ nhật ngày 10/03/2019)

(0 bình chọn)
Phát sóng trên HTV7 vào lúc 8 giờ 30 phút Chủ nhật hằng tuần. Phát lại vào 8 giờ 00 phút sáng thứ 6 trên HTV9.

Tạp Chí Văn Nghệ số 09 (Chủ nhật ngày 03/03/2019)

(0 bình chọn)
Phát sóng trên HTV7 vào lúc 8 giờ 30 phút Chủ nhật hằng tuần. Phát lại vào 8 giờ 00 phút sáng thứ 6 trên HTV9.

Tạp Chí Văn Nghệ số 07 (Chủ nhật ngày 17/02/2019)

(1 Bình chọn)
Phát sóng trên HTV7 vào lúc 8 giờ 30 phút Chủ nhật hằng tuần. Phát lại vào 8 giờ 00 phút sáng thứ 6 trên HTV9.

Tạp Chí Văn Nghệ số 06 (Chủ nhật ngày 10/02/2019)

(2 bình chọn)
Phát sóng trên HTV7 vào lúc 8 giờ 30 phút Chủ nhật hằng tuần. Phát lại vào 8 giờ 00 phút sáng thứ 6 trên HTV9.

Tạp Chí Văn Nghệ số 05 (Chủ nhật ngày 3/02/2019)

(6 bình chọn)
Phát sóng trên HTV7 vào lúc 8 giờ 30 phút Chủ nhật hằng tuần. Phát lại vào 8 giờ 00 phút sáng thứ 6 trên HTV9.
Page 1 of 6