%PM, %16 %356 %2017 %14:%10

Ông lão vá đường

Đăng tại Chuyện Đời Tôi
%AM, %09 %225 %2017 %11:%05

Ký ức người lính Võ Thành Trung

Cuộc đời và những thông điệp ý nghĩa về khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước, được kể lại bằng chính câu chuyện của người cựu chiến binh – trung tá Võ Thành Trung

Đăng tại Chuyện Đời Tôi
Page 6 of 8